Tag Archives: Aigiri Nandini Lyrics In Kannada

Aigiri Nandini ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ | Aigiri Nandini Lyrics In Kannada

Aigiri Nandini ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ | Aigiri Nandini Lyrics In Kannada

aigiri nandini lyrics in kannada, ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ , Aigiri Nandini Lyrics in Kannada ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ (ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. , Aigiri Nandini Lyrics aigiri nandini sahitya song in Kannada Aigiri Nandini Lyrics In Kannada ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿಯು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು “ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ” ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ: […]