ಕನ್ನಡ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 100 | Samanarthaka Pada In Kannada

Samanarthaka Pada In Kannada, ಕನ್ನಡ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 100, samanarthaka pada in kannada pdf, samanarthaka pada in kannada meaning, samanarthaka pada in kannada words

Samanarthaka Pada In Kannada

 1. ಹೆಚ್ಚು – ಬಹುಮಾನ
 2. ಕಡಿವಾಣ – ನಿರೀಕ್ಷೆ
 3. ಪ್ರಮುಖ – ಮುಖ್ಯ
 4. ದೊಡ್ಡ – ಭಾರೀ
 5. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ – ಯೋಗ್ಯತೆ
 6. ಹೆಚ್ಚುವರಿ – ಅಧಿಕಾರ
 7. ನಿರಂತರ – ಸ್ಥಿರ
 8. ಪರಿಶುದ್ಧ – ಪವಿತ್ರ
 9. ಸದ್ಯ – ಈಗ
 10. ಮಿತಿ – ಪರಿಧಿ
 11. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ – ವಿಶೇಷತೆ
 12. ಆಗಮಿಸು – ಬರುವುದು
 13. ನಿಃಸ್ವಾರ್ಥ – ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ
 14. ದೃಢವಾಗಿ – ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ
 15. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ – ಪ್ರಮುಖ
 16. ಪೂರ್ವಗ್ರಹ – ಮುಂದಿನ
 17. ನಿಶ್ಚಿತ – ಖಚಿತ
 18. ಸುಂದರ – ಆಕರ್ಷಕ
 19. ಮುಖ್ಯ – ಪ್ರಮುಖ
 20. ಮುಕ್ತ – ಬಿಡುಗಡೆ
 21. ಪರಿಪೂರ್ಣ – ಸಂಪೂರ್ಣ
 22. ಸಾಕಷ್ಟು – ಪೂರ್ಣವಾಗಿ
 23. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ – ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ
 24. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ – ಮುಖ್ಯತೆ
 25. ಅಗತ್ಯ – ಬೇಕು
 26. ಸ್ವಾರಸ್ಯ – ರುಚಿ
 27. ಅಭಿಮಾನ – ಗರ್ವ
 28. ಉನ್ನತ – ಹೆಚ್ಚುವರಿ
 29. ಕಾರ್ಯ – ಕೆಲಸ
 30. ಪ್ರವೃತ್ತಿ – ಆಲೋಚನೆ
 31. ಉದಾತ್ತ – ಹೆಚ್ಚುಮಟ್ಟದ
 32. ನಿಯಮ – ಆಚಾರ
 33. ವಿಶೇಷ – ಅಪರೂಪ
 34. ಜನಪ್ರಿಯ – ಪ್ರಖ್ಯಾತ
 35. ಅಭಿರುಚಿ – ಆಸಕ್ತಿ
 36. ಸಂಪ್ರದಾಯ – ಪರಂಪರೆ
 37. ವಿವಿಧ – ಬಹುವಿಧ
 38. ಅನುಕೂಲ – ಉಪಯುಕ್ತ
 39. ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ – ವಿಚಿತ್ರ
 40. ಸ್ವತಂತ್ರ – ಆತ್ಮನಿಯಂತ್ರಿತ
 41. ಪೂರ್ವ – ಮುಂದೆ
 42. ಸಮರ್ಥ – ಯೋಗ್ಯ
 43. ಸಮಯ – ಕಾಲ
 44. ಬೇಕಾದ – ಅಗತ್ಯ
 45. ಸಂತೋಷ – ಆನಂದ
 46. ಗುಣ – ಮಹತ್ತೆ
 47. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ – ವಿಶೇಷ
 48. ಪ್ರತ್ಯೇಕ – ವೈಯಕ್ತಿಕ
 49. ಉನ್ನತ – ಉತ್ಕೃಷ್ಟ
 50. ವಿಶ್ವಾಸ – ನಂಬಿಕೆ
ಕನ್ನಡ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 100 | Samanarthaka Pada In Kannada
 1. ಸಮರ್ಪಣೆ – ಆರ್ಪಣೆ
 2. ಪ್ರಗತಿ – ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
 3. ಪ್ರಶಂಸೆ – ಹೊಗಳಿಕೆ
 4. ಸಂತೋಷ – ಸಂತೃಪ್ತಿ
 5. ಆವಶ್ಯಕ – ಅಗತ್ಯ
 6. ಪ್ರಚಂಡ – ಭಯಂಕರ
 7. ಕೃತಿ – ನಿರ್ಮಾಣ
 8. ನಿರೀಕ್ಷೆ – ಕಡಿವಾಣ
 9. ಹಕ್ಕು – ಅಧಿಕಾರ
 10. ಸೌಭಾಗ್ಯ – ಭಾಗ್ಯ
 11. ಮಾರ್ಗ – ದಾರಿ
 12. ಸಂಪನ್ಮೂಲ – ಶ್ರೇಣಿಸ್ಥಿತಿ
 13. ಪೂರ್ವಿಕ – ಅಗ್ರಪಕ್ಷ
 14. ಮುಖ್ಯ – ಪ್ರಧಾನ
 15. ಆಶ್ಚರ್ಯ – ವಿಸ್ಮಯ
 16. ಅಂತರ – ವ್ಯತ್ಯ
 17. ಸ್ಪಷ್ಟ – ವ್ಯಕ್ತ
 18. ಆದರ್ಶ – ನಿಲುವು
 19. ಸದ್ಭಾವನೆ – ಉದಾತ್ತತೆ
 20. ಅನುಮಾನ – ಊಹಾನುಭವ
 21. ನಿರ್ಭರ – ಆಧಾರ
 22. ಉದ್ದೇಶ – ಗುರಿ
 23. ಪರಿಶುದ್ಧ – ಪವಿತ್ರ
 24. ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ನಿಯಮಿತಿ
 25. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ – ಆತ್ಮನಂಬಿಕೆ
 26. ಸಹನೆ – ತಾಳ್ಮೆ
 27. ಅನುಭವ – ಅನುಭೂತಿ
 28. ಪ್ರಯೋಜನ – ಉಪಯೋಗ
 29. ಸಂಘಟನೆ – ಸಂಘ
 30. ನಿರ್ವಹಣೆ – ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು
 31. ಪ್ರತಿಭೆ – ಯೋಗ್ಯತೆ
 32. ಸಹಕಾರ – ಸಹಾಯ
 33. ವಿನಮ್ರ – ಮೃದುಸ್ವಭಾವ
 34. ಕನಿಷ್ಠ – ಕೊಂಚ
 35. ಉನ್ನತಿ – ಪ್ರಗತಿ
 36. ಅನುಮತಿ – ಅನುಮೋದನೆ
 37. ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸು – ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು
 38. ಅಪರೂಪ – ವೈಶಿಷ್ಟ್
 39. ತೀವ್ರ – ಭಯಂಕರ
 40. ಪ್ರವೀಣ – ನಿಪುಣ
 41. ಪ್ರಗತಿ – ಪುನರುದ್ಧಾರ
 42. ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ – ಅವಕಾಶ
 43. ನೆಮ್ಮದಿ – ಸಂತೋಷ
 44. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ – ಶಕ್ತಿ
 45. ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ – ಅದ್ವಿತೀಯ
 46. ಪ್ರಚಂಡ – ದುರ್ಜಯ
 47. ವಿಶ್ರಾಂತಿ – ಸುಖ
 48. ಮೇಲ್ಮೈಯ – ಉನ್ನತ
 49. ಆಧಾರ – ಅಡಿಪಾಯ
 50. ಪ್ರಯಾಸ – ಶ್ರಮ
ಕನ್ನಡ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 100 | Samanarthaka Pada In Kannada
 1. ಸುಂದರ – ಆಕರ್ಷಕ
 2. ಅನುಕೂಲತೆ – ಸೌಲಭ್ಯ
 3. ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ – ವೈಯಕ್ತಿಕತೆ
 4. ಸಮರ್ಪಕ – ಯೋಗ್ಯ
 5. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ – ಪ್ರಖ್ಯಾತ
 6. ಪ್ರತಿಯೊಂದು – ಪ್ರತಿಯೇಕ
 7. ಸಾಮಾನ್ಯ – ಸಾಮಾನ್ಯತೆ
 8. ಮುಖ್ಯವಾದ – ಪ್ರಮುಖ
 9. ಆದರ್ಶ – ಆದರ್ಶವನ್ನು
 10. ಸಂತೋಷದ – ಸಂತೋಷ
 11. ಉನ್ನತಿ – ಉನ್ನತ
 12. ನಿಷ್ಠೆ – ವಿಶ್ವಾಸ
 13. ಸಾಕಷ್ಟು – ಸಂಪೂರ್ಣ
 14. ಪ್ರಬಲ – ಬಲವಾದ
 15. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ – ಅಂತರಾಳ
 16. ಪ್ರಗತಿ – ವಿಕಾಸ
 17. ಅನುಕೂಲ – ಉಪಯುಕ್ತ
 18. ಆಗಿನ – ಹಿಂದಿನ
 19. ಅಭಿಮಾನ – ಗರ್ವ
 20. ಸಮೃದ್ಧಿ – ಪ್ರಖರ
ಕನ್ನಡ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 100 | Samanarthaka Pada In Kannada

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ

ಕನ್ನಡ ಸಮಾಸಗಳು

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಲೇಖನಗಳು

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *